Campana safety & control

Kontakt

Poskytujeme služby v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

Co nabízíme

Stavebně-technické průzkumy na výskyt azbestu a jiných nebezpečných materiálů

Stavebně technické průzkumy na výskyt azbestu a jiných nebezpečných materiálů. Prohlédneme stavbu a vytipujeme místa, materiály pro odběr vzorků. Následně vyhodnotíme odebrané vzorky v akreditovaných laboratořích a vystavíme příslušné protokoly.

Technická due diligence

Vyhodnocení současného stavu nemovitostí před akvozicí nebo investičním rozhodnutím v rámci péče na starně nákupu nebo dodavatele. Technické due diligence je prováděna vždy specialisty na danou oblast, kteří požívají moderní vybavení s ohledem na stav nemovitosti.

Enviromentální poradenství

Poskytování expertních konzultací, posudků a pomoc s přípravou a vedením konkrétních projektů a řízení procesů související s životním prostředím. Připravíme pro Vás studie z oblasti komplexní firemní ekologie.

Služby v oblastech životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany

Komplexní řešení v oblasti bezpečnosti prácem požární ochrany a ochrany životního prostředí v souladu se zákonnými požadavkami a v souladu s místními normami. Zpracujeme a nastavíme Vám systém agendy BOZP a PO, zaškolíme odpovědné pracovníky a implementujeme podpůrné aplikace.

Kontaktujte nás

Jsme vám k dispozici